Koninklijke Bibliotheek archiveert
deze website als "Digitaal Erfgoed"

De Hoge Bank van Bommel | Bronnen

De volgende bronnen zijn geraadpleegd

1.Abdij van Berne,
2.Acten betreffende Gelre en Zutphen 1107-1415, Van Doornick e.a.
3.Ambtenaren van het Centraal Bestuur, met betrekking tot de Noordelijke Gewesten, Eerste Helft 16e Eeuw (toegang 3.01.02), Nationaal Archief, Den Haag
4.Archieven Bommelse Weeshuizen, Zaltbommel
De getoonde transcripties zijn vaak van dhr. Beckering Vinckers en niet altijd gecontroleerd met het origineel.
5.Archieven van de stad Zaltbommel (1293) 1327-1815 (toegang 3020), Regionaal Archief Rivierenland, Tiel
6.Bank van lening, alsmede het Oude mannen- en vrouwenhuis (toegang 101), Erfgoedcentrum DiEP te Dordrecht
7.Bijdragen en Medelingen, Periodiek van de Vereniging Gelre
8.Bomeliana. Archivalia van Harco Beckering Vinckers (toegang 3033), Regionaal Archief Rivierenland, Tiel
9.Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen (toegang 0124), Gelders Archief, Arnhem
10.Cartularium der Abdij Marienweerd, James de Fremery
In de transcripties worden veel afkortingen gebruikt, te veel om hier toe te lichten. Een volledige uitleg is te vinden in het boek op pagina XV en XVI.
11.Cartularium van het Gasthuis van Frederick Moliaert aan het kerkhof te Zaltbommel, 1395-1566 (toegang 0508-440), Gelders Archief, Arnhem
12.Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis, Regionaal Archief Rivierenland, Tiel
13.Charterverzameling RDO, Ridderlijke Duitsche Orde, Utrecht
14.Codex Diplomaticus Neerlandicus, Historisch Genootschap
15.Collectie van Spaen, Hoge Raad van Adel, Den Haag
NB. Bij controle bleek dat er soms transcriptiefouten en foutieve jaartallen voorkwamen in de aantekeningen. Bovendien werden akten uit de archieven van de Huizen Waardenburg en Neerijnen soms vernietigd ("de + zijn als onnodig verscheurt").
16.De kerkfabriek en het kapittel van de Sint Maartenskerk te Zaltbommel, 15e-16e eeuw (toegang 3323), Regionaal Archief Rivierenland, Tiel
17.De Schepenbank van Tuil in de Neder-Betuwe, De Nederlandsche Leeuw, 1911, k. 375-377
Artikel van W.A. Beelaerts van Blokland. De schepenen zijn (grotendeels?) ontleend aan het archief van de Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217. Zie daar.
18.Diverse charters/diverse aanwinsten (toegang 0510), Gelders Archief, Arnhem
19.Familie Heereman van Zuydtwijck, Nationaal Archief, Den Haag
20.Familie Van Brederode (toegang 3.20.07), Nationaal Archief, Den Haag
21.Familie Van den Steen van Ommeren en Wayestein (toegang 0632), Gelders Archief, Arnhem
22.Familie van Randwijck 1 (toegang 0609), Gelders Archief, Arnhem
23.Familie Van Tuyll van Bulckestein (toegang 0489), Gelders Archief, Arnhem
24.Gelderse Rekenkamer (toegang 0012), Gelders Archief, Arnhem
25.Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen (toegang 0001), Gelders Archief, Arnhem
26.Graven van Holland, 1189-1581 (ca. 1650) (toegang 3.01.01), Nationaal Archief, Den Haag
27.Heerlijkheid IJzendoorn (toegang 0446), Gelders Archief, Arnhem
28.Heerlijkheid Nederhemert 1 (toegang 0417), Gelders Archief, Arnhem
29.Heren en Graven van Culemborg (toegang 0370), Gelders Archief, Arnhem
30.Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994) (toegang 2.21.115), Nationaal Archief, Den Haag
31.Hof van Gelre en Zutphen, Procesdossiers (toegang 0124),
32.Huis Ammerzoden (toegang 0372), Gelders Archief, Arnhem
33.Huizen Waardenburg en Neerijnen (toegang 0439), Gelders Archief, Arnhem
De teksten in inv. 1271 zijn gebaseerd op latere afschriften, welke afschriften niet altijd foutloos zijn gegaan! Waar dit bekend is of vermoed wordt, wordt dit in een annotatie bij de transcriptie vermeld.
34.Kapittel van Sint Jan, Het Utrechts Archief, Utrecht
35.Kapittel van Sint Marie (toegang 0221), Het Utrechts Archief, Utrecht
36.Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg, BHIC, Den Bosch
37.Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, Gelders Archief, Arnhem
De getoonde nummering is van de transcriptiepagina's.
38.Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653) (toegang 245), BHIC, Den Bosch
39.Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631 (toegang 239), BHIC, Den Bosch
40.Leenhoven en Leen- en Registerkamer Holland (LRK) (toegang 3.01.52), Nationaal Archief, Den Haag
41.Nassause Domeinraad / Anna van Buren (toegang 1.08.06), Nationaal Archief, Den Haag
42.Nijmeegse Broederschappen, 1330-1820 (toegang 469), Nijmegen
43.Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326,
De opgenomen charters uit dit oorkondenboek zijn feitelijk alle afkomstig van het archief van Klooster Marienschoot in Zennewijnen.
44.Oud archief Arnhem (toegang 2000), Gelders Archief, Arnhem
45.Overigen, nadere gegevens over de bron wordt bij de acte vermeld.
46.Rheinische Urkunden aus dem Gräflich Landsbergischen Archiv,
47.Sceaux armories des Pays-Bas et des pays avoisinants, J.Th. de Raadt
48.Wapenalbum Bommelerwaard, door Peter van de Zalm, Regionaal Archief Rivierenland, Tiel